whiskybarmuseum
SCROLL

whiskeybarmuseum

תפריט יום הוויסקי

מחירים ל- 700 מ"ל
ט.ל.ח
הרכישה בתשלום מראש בלבד. בקבוק אחד מכל סוג ועד 6 בקבוקים סה"כ
איסוף מהוויסקי בר-מוזיאון ביום הוויסקי הבינלאומי ב-21.05 בלבד.