whiskybarmuseum
SCROLL

whiskeybarmuseum
Hibiki Harmoney מותג: Hibiki
סוג:בלנדד
שנים:NAS
אחוזי אלכוהול:43
מ"ל:700
491
1
על הוויסקי

ביטוי נהדר מבית היוצר של יאמאזקי, בלנדד בעל מרקם עדין עם נימה עוקצנית ופיניש פרותי. התיישן בחביות ברבן ואולורוסו שרי אשר היה בהם יאמאזאקי.