whiskybarmuseum
SCROLL

whiskeybarmuseum
Ardbeg An Oa מותג: ARDBEG
סוג:סינגל מאלט
שנים:NAS
אחוזי אלכוהול:46.6
מ"ל:700
425
1
על הוויסקי

התוספת החדשה למגוון של ארדבג מזה עשור. שילוב של וויסקי אשר יושן בחביות פדרו חימנז וחביות ברבן חרוכות ולאחר היישון התזקיקים שולבו יחד בחבית עץ אלון צרפתית.