whiskybarmuseum
SCROLL

whiskeybarmuseum
Michters Toasted Barrel Finish Bourbon מותג:
סוג:בורבון
שנים:NAS
אחוזי אלכוהול:45.7
מ"ל:700
308
1
על הוויסקי

ברבן שהתיישן בחביות חרוכות וקיבלו התיישנות נוספת של כשנתיים בחביות עץ שיובשו במשך שנתיים באקלים בייתי, הוצאה מיוחדת  שיוצאת במהדורות כל כמה שנים