whiskybarmuseum
SCROLL

whiskeybarmuseum
Inchmurrin Madeira מותג: Inchmurrin
סוג:סינגל מאלט
שנים:NAS
אחוזי אלכוהול:46
מ"ל:700
291
1
על הוויסקי

הוצאה מעניינת של מזקקת לוך למונד, התיישן בחביות אקס ברבן וקיבל פיניש בחביות מדיירה, מעניין למי שמחפש פיניש שרי השונה מנורמה.