whiskybarmuseum
SCROLL

whiskeybarmuseum
Kavalan Single Malt מותג: Kavalan
סוג:סינגל מאלט
שנים:NAS
אחוזי אלכוהול:40
מ"ל:700
284
1
על הוויסקי

וויסקי צעיר אשר קבע סדרי עולם חדשים בנוגע לוויסקי שמיושן באקלים חם ולח. המזקקה זכתה בפרסים, וזיעזעה את העולם כשביטויים שלה זכו בפרסי הוויסקי הטוב בעולם