whiskybarmuseum
SCROLL

whiskeybarmuseum
Lagavulin 12 מותג: LAGAVULIN
סוג:סינגל מאלט
שנים:12
אחוזי אלכוהול:56.8
מ"ל:700
504
1
על הוויסקי

בקבוק זה הינו חלק מהמהדורה ה13 של המזקקה ונכלל בהוצאות המיוחדות של דיאג'יו משנת 2015. במהירות הפך לאחד מחביבי קהל חובבי המעושנים ומקורו מהאי איילה (islay), בקבוק שבוקבק בחוזק חבית של 56.8%.