whiskybarmuseum
SCROLL

whiskeybarmuseum
Port Ellen 32 - 15th Release (2015 Special Release) מותג: Port Ellen
סוג:סינגל מאלט
שנים:32
אחוזי אלכוהול:53.9
מ"ל:700
9,423
1
על הוויסקי

ללא ספק מדובר במזקקה ייחודית שלצער מעריציה סגרה את דלתותיה בשנת 1983. זוהי הוצאה מיוחדת הנכללת בהוצאות המיוחדות של דיאג'יו משנת 2015. התזקיק זוקק בשנת 1983 ויושן במשך 32 שנה בסה"כ בוקבקו 2964 בקבוקים בחוזק חבית של 53.9% בשנת 2015.